Parkering

Parkering
Utrustning som installeras på och i anslutning till parkeringsplatser omfattar:
BN BilNod

  • Installeras på parkeringsplatsen (montage på vägg eller stolpe)
  • Laddning av hybrid/elbilar
  • Uppvärmning av bilar
  • Tidsinställning via BilNodens display och/eller websida
  • Mätning av förbrukad el
  • Ansluts till webbserver WS (230V nät eller Wireless MBUS)

WS Webbserver/kontroller

  • - Installeras i närheten av parkeringsplatsen
  • - Fjärrstyrning av uppvärmning/laddning
  • - Avläsning av förbrukad el
  • - Ansluts till ett Internetuttag alt. 3G/4G modem

Elförbrukningen rapporteras som separat post på användarens månadsavi