Lägenhet

Lägenhet
I nybyggda eller renoverade fastigheter förbinder vi mätare och lägenhetsdisplayer med en i fastighetens Teknikrum (elcentral/värmecentral) installerad insamlingsenhet (IE) med tråd (MBUS eller höghastighets RS485-buss struktur) för att uppnå mycket säker kommunikation och reducera användning av miljöskadliga batterier. Kablaget (buss) är utfört enligt RS485 eller MBUS specifikationer.
I befintliga byggnader förbinder vi mätarna (utrustade med batterier med min. 10 års livscykel) med IE via radio med Wireless MBUS 868 MHz eller MBUS 169 MHz protokoll.

Tråd – RS485 alt. MBUS

          - Electricity meters -
EL       Huvudmätare (3 fas)                                       EL
ELG    Undermätare (1 fas för t.ex. golvvärme)      ELG
          - Vattenmätare -
KV      Kallvatten                                                        KV
VV      Varmvatten                                                      VV
VVT    Volym och temperatur                                   VVT
CLM   Volym och temperatur – clamp -on              CLM
          - Värmemätare -
VM       Värmemätare                                              HMT
VMC    Värmemätare - clamp-on                           HMC
          - Komfort -
T         Temperatur                                                      T
TF       Temperatur och fukt                                       TF
          - Presentation -
D         Lägenhetsdisplay                                             D
WEB   Webbsidor                                                  WEB
          - Infrastruktur -
S0       Mätarinterface                                                 S0
HN      Kontrollenhet                                             HMS0
S         Splitter - Kopplingsbox                     
           Wireless MBUS till MBUS router                      R
PS        Nätaggregat                                                  PS
IE          Insamlingsenhet                                            IE

Radio - Wireless MBUS installation