test2

Effektiv mätning

 Intermedia

Förbrukning
Kall- och varmvatten
Komfort (temperatur)
El
• Värme

Service
• Portlås
Tvättstugebokning
Motorvärmare
Billaddning

Övervakning
Brandlarm
• Inbrottslarm
• Översvämningslarm

Exakt styrning

 Statistik

Sammanställning
Alla uppmätta värden går till en box i lägenheten och därifrån till en gemensam uppsamlingsenhet för fastigheten. Från fastigheten skickas värdena vidare till en central där informationen sammanställs. Som fastighetsförvaltare får du kontroll över dina fastigheter och kan lätt se var olika fl ö- destoppar fi nns och när de uppstår.

Statistik
Denna sammanställning skickas i form av statistik tillbaka till såväl fastighetsförvaltare som boende. De boende kan avläsa sina värden dygnet efter. Fastighetsförvaltaren kan avläsa värdena i realtid.

 Styrning

Reglering
Normalt styrs uppvärmningen endast genom avläsning av utetemperatur. Man tar ingen hänsyn till varken vind, sol eller de boendes aktiviteter. I CompWell Nod ger temperaturer som mäts upp i lägenheterna en tilläggsinformation till systemet, som automatiskt styr värmen som tillförs fastigheten. Eftersom temperaturerna mäts ofta ger systemet en väldigt exakt styrning.

Fakturaunderlag
Den statistik som skickas tillbaka till fastighetsförvaltaren kan sedan ligga som underlag för fakturering.Systemet generarar rapporter i samtliga i Sverige förekommande format.