Webbsidor – Systemadministratör

Webbsidor – Systemadministratör

Avläsning av temperatur i utvald lägenhet

Avläsning av utvald elmätare

Avläsning av utvald värmemätare

Mätning
Avläsning av samtliga temperatursensorer (en per lägenhet alt. en per rum vid komfortdebitering)
Avläsning av samtliga el- och värmemätare
Avläsning av samtliga kall- och varmvattenmätare
Kvalitetssäkring - automatisk
Förbrukningsanalyser (manuell sökning för höga/låga värden, vattenläckage, mm.)
Uppvärmninanalyser
Mätresultat per lägenhet, per port, per byggnad
Periodiska sammanställningar

Månadsrapport - utvald lägenhet

Kallt-och varmtvatten (1/tim.)

Kallt-och varmtvatten (1/15 min.)

Analyser/felsökning