Teknikrum

Teknikrum – El-, värme- och telecentraler

Systemkomponenter

                     – Elmätare –
EL                  Huvudmätare
EL1, EL2        Undermätare (värmepump, belysning, styrsystem, etc.)
                    – Vatenmätare – 
KV                 Huvudmätare – kallvatten
VV                 Varmvatten
VVT                 Volym och temperatur
CLM              Volym och temperatur – clamp-on
                    – Värmemätare – 
VM                 Huvudmätare
VM1-2            Undermätare (värmepump, fördelning)
VMC               Värme – clamp-on
                    – Temperatur – 
T                    Utetemperatur
TVV               Temperatur av varmvatten  
                    – Presentation – 
WEB              Webbsida – Systemadministratör
REP               Analyser och rapporter
                    – Infrastruktur- 
IE                   Insamlingsenhet                                       
IE-D/A            Integration med värmestyrning
PS                  Nätaggregat
IR                   Internet router alt. 3G/4G modem

Tråd – RS485 alt. MBUS  / Wireless MBUS