Tvättstuga

Tvättstuga/motionsrum

Utrustning som installeras i och i anslutning till lokaler omfattar:

  • Display med inbyggd webbserver för tidsbokning och låsaktivering
  • Elmätare
  • Kallvattenmätare
  • Varmvattenmätare

Reservationer kan utföras från Displayen monterad vid ingången till tvättstugan/motionsrummet eller på en webbsida.
El- och vattenförbrukningen rapporteras till CS och presenteras som separata poster på användarens månads- eller kvartalsavi