VVT sv

VVT – Varmvattenmätare (volym och temperatur)

Varning för Legionella

CLM mäter flöde och temperatur 2 gånger per sek.
Bilden ovan presenterar vattenflöde i en befintlig lägenhet. Blå stolpar visar volym av vatten med temperaturer under 50 grader, röda med temperaturer över 50 grader.
Förekommer inte några röda stolpar alls inom t.ex. 2 dagar är risken för utveckling av Legionella mycket stor. Systemet larmar.


Legionella är en bakterie som finns naturligt i små mängder i färskvatten.
Den trivs bäst i temperaturer mellan 18°C och 45°C. Den förökar sig som mest mellan 35°C och 40°C. Om vattentemperaturen är mer än 50°C dör bakterien efter några timmar. Felaktigt utformade vattensystem som gör att varmvattnet är för svalt, kallvattnet för varmt eller har låg strömningshastighet kan innebära bakterietillväxt i systemen.
Om en person med nedsatt immunförsvaret andas in ångor av sådant vatten kan den drabbas av Legionärssjuka. Enligt Folkhälsomyndigheten drabbas omkring 800 – 1000 personer varje år. Omkring 5 – 20 % av dessa personer dör.

Kostnadsfördelning – att mäta endast volym av varmvatten räcker inte
Varmvattnets temperaturer i befintliga fastigheter varier mellan 60°C och 45°C (40°C vid stora uttag) pga olika temperaturinställningar, dålig cirkulation (VVC), fel dimensionerade och/eller för långa rör.

Så gör CompWell
Rättvist

Våra vattenmätare mäter separat volym av vatten med temperaturer över och under tröskel (t.ex. 45°C). Tröskelns värde ställs on-line. Den boende betalar endast för vatten > 45°C.

Så gör alla andra
Rättvist?
Lägenhet A                                            Lägenhet B

A och B betalar lika mycket per m³ (t.ex.60 kr/m³)
A får 24 % ”mer” för sina pengar