CLM

Produkt i fokus: CLM
CLM vs traditionella vattenmätare
Uppbyggnad
CLM appliceras enkelt i befintliga system utan risker. CLM består av en CLM elektronikenhet och en sensor som limmas på befintliga rör av koppar, järn, plast. Det förekommer således ingen risk för läckage.

CLM vattenmätare

Verktyg för installation av CLM

 

Traditionell vattenmätare

Verktyg för installation av traditionella vattenmätare

CLM limmas på rör med dimensioner från 12 mm till 108 mm, dvs. installeras utan att man kapar rör. Vattnet behöver inte stängas av.
CLM monteras av samma tekniker som ansluter mätaren den till ett kommunikationsnät.

För att installera en traditionell vattenmätare behöver man kapa rör, montera avstängningsventiler, fästa mätaren på vägg. Kostnaden för nödvändiga delar överskrider kostnaden för mätaren.
Installationen som bilden nedan inkluderar 8 potentiella läckagepunkter.
Installation av mätare utförs först av en rörmokare och sedan behöver en elektriker ansluta mätarna till ett kommunikationssystem och kontrollera att de är nåbara från en dataserver.