Webbsidor Lägenhetsinnehavare

Webbsidor – Lägenhetsinnehavare

Inloggning

Webbsidan kan presentera förbrukning av:
El  - kWh, SEK
Värme - kWh, SEK
Kall- och varmvatten - m³, SEK
Komfortvärme* - °C, SEK
under föregående dygn, nuvarande månad,
föregående månad och föregående år.

*Komfortmätning sker mellan oktober och april.

Debitering för el, kall-och varmvatten

Elförbrukning

Vattenförbrukning

Rumstemperatur

Debitering för varmvatten och komfort