Våra system

Individuell Mätning och Debitering – IMD
CompWell utvecklar, tillverkar, installerar och administrerar kompletta system för fördelning av kostnader för el, vatten och värme i flerfamiljsfastigheter. Sådana system kallas för IMD system (Individuell Mätning och Debitering).
Vårt IMD system omfattar utrustning installerad lägenheter, el-och värmecentraler, parkeringsplatser och bokningsbara gemensamhetslokaler (t.ex. tvättstuga, motionsrum).

Tvättstuga
Mätning – el, vatten
Tidsbokning via display/webbsida

 
Parkering
Mätning av el
Billaddning/uppvärmning

Lägenhet
Mätning – el, vatten, värme, temperature, fukt
Presentation – Lägenhetsdisplay
Presentation – Webbsida Lägenhet

Elcentral
Mätning – el, vatten, värme, temperatur, utetemperatur
Presentation – Webbsida Systemadministratör
Förbrukningsrapporter
Uppvärmningsstatus
– anslutning till DUC, rapporter